СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ВО АА:


Заменик директор

Агрон Сефери

Тел: + 389 2 3094 211, Фаx: +389 2 3082 937

e-mail: a.seferi@aa.mk

кратка биографија

Роден: 04.05.1979, Кичево, Р.Македонија
Националност: Албанец
Брачна состојба: Женет, татко на еден син и една ќерка

Образование

· Дипломиран на Правен факултет Јустиниан I во Скопје, отсек Политички науки
· Продолжува на постдипломски студии од областа на Политички науки

Работно искуство

· 2005 – Генерален секретаријат на Влада на Р.М, помлад соработник
· 2006 – Агенција за државни службеници, помлад соработник
· 2008 – Агенција за државни службеници, раководител на одделение
· 30.12.2008 – Заменик директор во Агенција за државни службеници

Познавање на јазици

· Албански
· Македонски
· Хрватски
· Англиски