СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ВО АА:


Директор

Спасе Глигоров

Тел: + 389 2 3094 231

Фаx: +389 2 3082 937

e-mail: s.gligorov@aa.mk

Kратка биографија

Роден: 20.07.1976, Струмица, Р.Македонија
Националност: Македонец
Брачна состојба: Оженет, татко на едно дете


Образование

· Правен факултет Јустиниан I во Скопје, Дипломиран правник

Работно искуство

· 2004 – Про Кредит Банка, правник
· 2005 – Општина Струмица, помлад соработник за правни работи
- Општина Струмица, Раководител на одделение за управување со човечки ресурси 
· Општина Струмица, Раководител на сектор за управување со човечки ресурси


Познавање на јазици

- Македонски

- Англиски

- Српски

- Хрватски

- Бугарски