Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


229. Општина Дебрца 01/2022

Датум на публикување 01.12.2022 година.

Краен рок на аплицирање 05.12.2022 година.


230. Државен инспекторат за животна средина 01/2022

Датум на публикување 05.12.2022 година.

Краен рок на аплицирање 09.12.2022 година.


231. Општина Гевгелија 01/2022

Датум на публикување 05.12.2022 година.

Краен рок на аплицирање 09.12.2022 година.


232. Општина Свети Николе 02/2022

Датум на публикување 05.12.2022 година.

Краен рок на аплицирање 09.12.2022 година.